Arthopyrenia antecellens (Nyl.) Arnold

Order: Pleosporales
Classification: Fungi : Ascomycota : Dothideomycetes : Pleosporales : Arthopyreniaceae
Author(s): (Nyl.) Arnold
BHL website search: Search website
EoL website search: Search website
GBIF website search: Search website