Pertusaria clercii Messuti & A. W. Archer

Order: Pertusariales
Classification: Fungi : Ascomycota : Lecanoromycetes : Pertusariales : Pertusariaceae
Author(s): Messuti & A. W. Archer
BHL website search: Search website
EoL website search: Search website
GBIF website search: Search website