Odontonema callistachyum (Schltdl. & Cham.) Kuntze

Classification: Plantae : Spermatophyta : Dicotyledoneae : : Acanthaceae
Author(s): (Schltdl. & Cham.) Kuntze
BHL website search: Search website
EoL website search: Search website
GBIF website search: Search website