Alternanthera albotomentosa var. ecuadoriensis Eliasson